Addyi, Viagra för kvinnor

Användningsområde för Addyi

Addyi, Flibansering, är som Viagra fast för kvinnor. Det är utvecklat för att hjälpa kvinnor som mår dåligt av sin minskade lust. Dessa kvinnor kallas för frigida eller hypoaktivt sexuellt störda. Det är till för att hjälpa dessa kvinnor att få ett så normalt intimt liv som möjligt med få bieffekter.

Medicinen gör det legitimt för kvinnor att ha en aktiv lust så att den räknas som en anmärkningsvärd hälsopunkt. 

 

Man befarar dock att Addyi kanske kan dras tillbaka inom en snar framtid efter det att det har kommit ut på marknaden, på grund av hälsoriskerna med dess användande. Man varnar dessutom för att köpa pillren på nätet, då ett okontrollerbart användande kan få oanade följder för användaren.

Man rekommenderar heller inte pillren till kvinnor som är under 18 år, då kroppen inte är färdigutvecklad och man inte vet vilka effekter ett intag av pillren kan få på den unga kvinnokroppen. Man bör dessutom iakttaga försiktighet med användningen av detta läkemedel så att man inte får en negativ inverkan på livet, som kan ökas mer än vad man önskar. 

Många kvinnor i skilda åldrar lider av en minskad sexdrift som kan ha orsakats av olika gynekologiska åkommor.

Det kan även orsakas av hormonella besvär eller rubbningar. Andra har genomgått alltför många graviditeter, som har gjort att deras sexlust har minskat drastiskt. Hittills har det endast funnits p-piller för kvinnor, som man kan ta för att undvika graviditeter, men inget läkemedel för att öka hennes sexuella drift.

Det finns hormonpreparat hos hälsokosten som kan ha en viss påverkan på kvinnans sexualitet, men det finns inga adekvata preparat för att ändra på den. 

Hittills har kvinnor enbart varit förvisade till att söka sexhjälp genom samtal hos sexologer. Detta då det kan ligga många psykologiska faktorer bakom en frigiditet. Ett fungerande sexliv är viktigt för att ett förhållande skall kunna fungera bra, varför många skilsmässor har orsakats av problemet.

Kvinnor med en minskad sexuell lust har svårt att skapa nya förhållanden genom att partnern ofta efterfrågar sex som kvinnan inte vill ha. För att tillgodose mannens sexuella drift har kvinnan hittills varit oförmögen att kunna råda över sin egna sexuella drift. Därför har ett läkemedel som kan lösa denna typ av problem länge varit efterfrågad. 

 

Läkemedlets verkningar

Detta piller har en annorlunda verkan än vad Viagra har för män, men kallas ändå Viagra för kvinnor. Istället för att öka förmågan att få erektion hos män påstås Addyi öka den sexuella driften hos kvinnor.

Det verksamma ämnet stimulerar signalsubstanser i hjärnan som i sin tur ökar sexlusten. Det har ingen hormonell verkningssubstans. Dock säger kritiker att detta svårlösta problem inte kan lösas enbart med hjälp av ett piller. Man menar att pillret inte kan påverka den kvinnliga orgasmen utan möjligen enbart den sexuella driften.

Kvinnan bör därför inte förvänta sig en utökning av orgasmer men kan eventuellt räkna med en starkare sexdrift än vad hon har upplevt tidigare. 

 

Läkemedlets effekt

Effekten av Addyi väntas komma efter 6 till 8 veckors dagligt användande, men den är dock inte så stor som man kunde hoppas på. Pillren bör inte kombineras med ett dagligt intag av p-piller, varför man måste skaffa sig ett annat preventivmedel om man vill använda sig av Addyi.

Läkemedlet har ingen eller ringa effekt om den bristande sexlusten beror på någon sjukdom, relationsproblem, läkemedelsbiverkningar eller graviditet. Det hjälper alltså heller inte vid prestationsångest, depression, stress eller nedstämdhet.

Man kunde önska en effekt för de psykiska orsakerna, men det saknas alltså. I dessa fall måste man inrikta sig på de bakomliggande orsakerna och istället medicinera för dessa. Det rekommenderas aldrig att man tar mediciner om man istället kan åtgärda problemen på andra sätt.