Biverkningar

Detta är det första hjälpmedlet för att öka kvinnors sexlust och har blivit godkänt av Amerikas läkemedelsverk vid namn FDA. Anledningen till att Addyi blir receptbelagt är att man kan få flera olika bieffekter om man använder sig av det.

Till exempel kan man få lågt blodtryck och svindel om man använder preparatet tillsammans med alkohol, varför man avråder bestämt från kombinationen Addyi tillsammans med alkoholkonsumtion.

I samband med en förskrivning av läkemedlet måste läkaren informera om dess biverkningar så att kvinnan är informerad om vad hon riskerar med att ta läkemedlet. Från början var detta läkemedel avsett för patienter som led av depression, men det kom inte ut på marknaden på grund av dess biverkningar. Det ämne som är aktivt i läkemedlet är flibanserin.

Det är ännu för tidigt att förutsäga vilka långtidseffekter ett användande av Addyi kan ge. Detta piller är dock tänkt att användas dagligen, varför negativa effekter kan komma att upptäckas i samband med att kvinnor börjar använda sig av pillren.

Framtiden får helt enkelt utvisa vad ett användande kan få för konsekvenser och vilka övriga komplikationer som kan uppstå.